Hastanelere yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete’de – Sıhhat Haberleri

Sıhhat Bakanlığınca hazırlanan Sıhhat Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle, bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) direkt üçüncü basamak sıhhat hizmet sunucusu olarak basamaklandırıldı.

Belli bir uzmanlık branşında etkinlik gösteren kamu ve hususi sektöre ilişkin hastanelere yönelik de düzenleme yapılmış oldu.

Bu kapsamda belirlenen şart ve standartları sağlayanlar, üçüncü basamak sıhhat hizmet sunucusu olarak basamaklandırılacak.

Bu şart ve standartlar şu şekilde:

“Bakanlığın planlama kurallarına doğal olarak olup ön izin, kadro, ruhsat ve etkinlik izni mevzuları mevcut mevzuat çerçevesinde yürütülecek.

Hastanenin yapı kullanım izin belgesinde yada yapı kayıt belgesinde kayıtlı toplam kapalı alanı minimum 8 bin metrekare olacak.

Hastanenin minimum 75 yatak yada üstünde fiili yatak kapasitesi bulunacak. Yatak kapasitesi 75’ten azca olan hastaneler aynı il içinde planlamadan kural dışı, değişik iller içinde planlama kriterleri çerçevesinde Hususi Hastaneler Yönetmeliğinin ilgili maddesine uygun olmak şartıyla başka bir hususi hastaneden yatak devralabilecek.

Hastanenin uzman doktor sayısı, hizmet verdiği ana branşta minimum 30 olacak. Hastanede hizmet verdiği ana branşta 24 saat kesintisiz doktor bulundurulması mecburi tutulacak.

Hastane, tıpta uzmanlık ana dallarından yada yan dallarından birinde temel hizmet dalı kapsamında hizmet verecek. Bu branşta hizmet alan hastaların tedavilerinin gerektiği sıhhat hizmetleri için öteki branşlarda gereksinim olan kadroları, temel hizmet alanı hastalarına hizmet vermek suretiyle bulundurulabilecek.

Hastanede uzman doktor sayısının minimum 2 katı hemşire, hanım hastalıkları ve doğum alanında hizmet verecek sıhhat tesislerinde uzman sayısının minimum 3 katı ebe bulunacak.”

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ İZLEME VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Üçüncü basamak sıhhat hizmet sunucusu olarak basamaklandırılan hastanelerin üçüncü basamak olarak devam edebilmeleri için belli bir uzmanlık branşında sıhhat hizmeti üreten hastanelerde meydana gelen senelik toplam ameliyat sayısının minimum 4 bin ve A-B-C grubu ameliyat sayısının toplamının tüm ameliyat sayısına oranının minimum yüzde 15 olması gerekecek.

Ek olarak yönetmeliğin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin vakıf yükseköğretim kurumlarıyla ortaklık protokolü bulunan hususi hastaneler, bu protokollerde belirlenen sürelerin sona ermesi ve yükseköğretim kurumuyla eğitim-öğretim faaliyetine ilişkin iş birliği ile eğitim-öğretim faaliyetinin bitiminde bu yönetmelik hükümlerine nazaran basamaklandırılacak.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.