Yunanistan’a Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘derhal son verin’ tepkisi! Lozan hatırlatıldı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Batı Trakya Müftülüklerine ilişkin hazırladığı yasaya ilişkin, “Lozan Sulh Antlaşması ve öteki ilgili anlaşmalardan meydana gelen ahdi yükümlülüklerini yerine getirmeye ve BTTA’ya yönelik baskı ve sindirme politikalarına son vermeye çağrı ediyoruz” açıklamasında bulunmuş oldu.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Batı Trakya Müftülüklerine ilişkin hazırladığı yasa hakkında yazılı izahat yapmış oldu. Yunanistan Batı Trakya’daki müftülüklere yönelik ahiren kabul etmiş olduğu bir yasal düzenleme ile Batı Trakya Türk azınlığının (BTTA) Lozan Sulh Antlaşması başta olmak suretiyle internasyonal anlaşmalarla güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerinin bir kez daha ihlal edilmiş olduğu belirtilen açıklamada, “BTTA’nın temsilcileriyle istişare edilmeden hazırlanan bu yasal düzenleme, BTTA’nın kendi seçtiği müftüleri ve dolayısıyla BTTA’nın iradesini ve din özgürlüğünü bir kez daha yok saymaktadır. Bu çerçevede sözkonusu yasal düzenleme hakkında BTTA Danışma Kurulunun dün yapmış olduğu ve soydaşlarımızın haklı tepkisini yansıtan açıklamayı bütünüyle destekliyoruz. Lozan Sulh Antlaşması’nın 40’ıncı maddesi, BTTA’ya kendi dini, eğitim ve hayır-sosyal kuruluşlarını kurma, yönetme ve denetim etme hakkı tanımaktadır. Yunanistan’ın ahdi yükümlülükleri hilafına bu hakkı ihlal etmesi, geçmişte AİHM kararlarıyla da tescil edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yunanistan’ın BTTA’ya müftülerini seçme, müftülüklerini yönetme ve yapılandırma mevzusunda ihtiyaç duyulan desteği ve kolaylığı sağlaması gerekirken müftülükleri BTTA’nın iradesi hilafına tamamen kendi yönetimi altına almaya çalışmasının kabul edilemez bir durum olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu yasal düzenlemeyle Yunanistan, soydaşlarımızın internasyonal anlaşmalarla güvence altına alınmış dini alandaki hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyi sürdürerek, müftülük kurumunu Yunan devletinin kontrolünde bir yapıya dönüştürmeye iş yapmaktadır. Türkiye, ülkesindeki gayrimüslim azınlıkların dini kurumlarının işleyişine ve liderlerinin seçilmesine bu tür baskıcı yasalarla ve uygulamalarla müdahale etmemektedir. Yunanistan’ı bir kez daha internasyonal hukuka saygı göstermeye, Lozan Sulh Antlaşması ve öteki ilgili anlaşmalardan meydana gelen ahdi yükümlülüklerini yerine getirmeye ve BTTA’ya yönelik baskı ve sindirme politikalarına son vermeye çağrı ediyoruz. Şimdiye kadar olduğu şeklinde bundan sonrasında da soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin yakın takip edeni olmaya devam edeceğiz” denildi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.